Проект за енциклопедия

Великата компания за година 120 На конференцията в средата на 2021 г., на 20-годишнината на COVNA, основателя Хонг представи цел: грандиозният план

COVNA Салон

Ръководена от COVNA Industrial Automation Co., Ltd., съвместно организирана от провинциални и общински сдружения за опазване на околната среда, и вътрешен сравнителен анализ enterpri

COVNA Училище по бизнес

COVNA Училище по бизнес С цел да се помогне на малките и средни чуждестранни търговски компании да се възползват от огромни бизнес възможности и бързо да прераснат в "ex

Международна изложба

COVNA One Belt One Road / Съвместна изложба у дома и чужбина С все повече и повече браншни изложби, цената на придобиване на изложители и посетители също е