Химическа промишленост

Химическа промишленост

Когато инженерите проектират заводи за технологични процеси в химическата промишленост, безопасността на хората и околната среда е от най-висок интерес.

Ето защо компаниите от химическата промишленост са създали обща спецификация за клапаните в критичните приложения. PAS (Общодостъпна спецификация) 1085 уточнява условията за доставка на клапани, регулиращи единици и модули за контрол на процесите, които се използват в химическата промишленост.

COVNA е разработила специална серия клапани, която изпълнява защитните гюрделинии и стандартите за качество на тази спектакъл.

Химическа промишленост